Zdjąć ograniczenia z energii talentów i energii osobowości.
Zmowa energii dzieł sztuki z nauką, techniką, biznesem, gospodarką.

Słowa uznania dla Unii Europejskiej, która programowo i finansowo, mocno wspiera, międzynarodową współpracę naukową mobilnych naukowców. Stawia na nich ! Słowa uznania dla mobilnych naukowców, ale : jak mogą pójść dalej ?Jak mają zostawić za sobą ograniczenia własnej mobilności ? Kim jest „Mobilny Naukowiec”? Pomińmy jego szerszą prezentację osobowości, poprzestańmy na jego potencji twórczej.Co ją przede wszystkim nakręca ? Otóż – jak sądzę – TALENT I ENERGIA OSOBOWOŚCI.To boskie dary.  Czy są do wykształcenia? Wątpię. Do pobudzania stałego? Może. A czym je pobudzać? Mobilizować naukowców ruchem otwierających się przed nimi nowych szans, {w nauce, technice, biznesie, gospodarce} –  jeśli potrafią korzystać z dostarczanej im energii twórczej ! Angażować ich – nawet – w sam proces montowanie zmowy !  Zmowy energii dzieł sztuki z nauką, techniką, biznesem, gospodarką ! Zmowy według przepisu : „Za wszelką cenę należy : znaleźć wybitne walory energii talentów, oraz wybitne walory energii osobowości,  dające się d o d a w a ć do osobowości każdego pracownika kreatywnego, tworzącego koncepcje”.  I właśnie jest dzisiaj p i e r w s z a szansa realizacji tych dążeń. A jaki mam w niej udział? Autorski .

” Oferuję mobilnym naukowcom, lub pretendującym do mobilności, stały, internetowy odbiór energii walorów pobranych z tysięcy dzieł sztuki, autorstwa tysiąca wybranych twórców. {Z malarstwa, rzeźb, architektury,scenografii – z całego obszaru sztuk plastycznych, od początków – rysunków na ścianach jaskiń – do najnowszych trendów}”.

Na życzenie zainteresowanych dostarczę wybór z obszernej dokumentacji
programu „Energia Sztuki”.
Mirosław Stecewicz
autor programu „Energia Sztuki”.
W załączeniu : Zdjąć ograniczenia z energii… Zmowa energii dzieł sztuki…
* * *
Zdjąć ograniczenia z energii talentów i energii osobowości.
Zmowa energii dzieł sztuki : z nauką, techniką, biznesem, gospodarką.

Proszę zaufać energii dzieł sztuki dążącej do zmowy : z nauką, techniką, biznesem, gospodarką.
Efektem zmowy ma być „Ziemia Obiecana” – dla nas – której się bardzo spodziewamy.

Zapraszam zainteresowanych w s p ó ł d z i a ł a n i e m , tymczasowym, lub stałym,
w tematyce : „Energia Sztuki”.
Dysponuję „Internetową Bazą Walorów Dopingujących Kreatywność”.
Zapewnię pracownikom kreatywnym codzienne dostawy internetowe, z Bazy,
walorów energii talentów i walorów energii osobowości wzięte z t y s i ę c y dzieł sztuki,
t y s i ą c a twórców dzieł sztuki.
Podsumowanie,
to suma w y s t a r c z a j ą c a , to doping – jako stała praca – w wykonaniu tysiąca twórców –
dla każdego pracownika kreatywnego, co zostało przygotowane do internetowego podawania .