Przedstawiamy pierwszy z 50 Stymulatorów. Zapraszamy do próby!
Stymulator 1. Z Grupy 50.
Pobór do 5. minut.

Galeria Interpretacji.Ramy 1.
Mirosław Stecewicz.
Grupy – obrazy. Stop – klatki. Tytuły – hasła. 04.12.2014

1.Głowa w kołysce.
Tocz się późna kołysko ! Zgub wszystko co spadnie!
Nawet gdyby się miała krew na czapki wylać.
2.Czekać?
Słońce już dziś nie świeci przy swojej robocie.
Nienawiść jest rozrzutna : podbija, potrąca.
3.Wierzyć.
Przetop się pole, przepełznij, rośnij !
Kto jeszcze, może ziemniak, wierzy ziemi.
4.Grają łyżki
Zgęstnieje ciemność : śliwki jeść będziemy – łyżką.
Jakby ktoś użył wypukłej płyty grającej Wagnera.
5.Odludzie.
Ziemia nie drży, nie dudni, tylko gra na dudach.
Płaci  się uczynkami, dobrymi, drobnymi.
Tam gdzie stoimy jest zawsze co zbierać.
6.Krzyk owocu.
Czas nie wie jak odrastać wśród owoców zdjętych.
Krzyczy owoc, że bardziej pękaty – nie będzie.